Tartalom

Rajka község honlapja

Ajánló

Utorok, 07 Marec 2017 22:04

There are no translations available.

 

Meghívó

Pondelok, 20 Február 2017 09:28

There are no translations available.

 

Kutak engedélyezése

Pondelok, 20 Február 2017 09:25

There are no translations available.

Felhívjuk a Lakosság figyelmét a házi vízigényt kiszolgáló kutak engedélyezésére vonatkozó szabályok változására

 

A települési önkormányzat jegyzőjének vízjogi engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszűntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  1. 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel.

  2. a vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül üzemel,

  3. épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magányszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja,

  4. nem gazdasági célú vízigény

  5. biztosított a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,

  6. biztosított a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,

  7. biztosított a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút az 1-4. pontoknak megfelel és

az nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

Ugyanezek az előírások vonatkoznak a

házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmények létesítéséhez, üzemeltetéséhez fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Házi ivóvízigény fogalma: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény és a törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti polgár bejelentett lakóhelyeként nyilvántartott, épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon a magánszemély részéről emberi fogyasztás céljából a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges, saját célú ivóvízműből biztosított, nem gazdasági célú vízigény.

A fenti jegyzői engedély gyakorlatilag azon lakóházak lakóira vonatkozik, akik valamilyen törvényben meghatározott okból nem tudtak vagy nem tudnak rákötni a vezetékes ivóvízhálózatra.

A jegyző a házi ivóvízigényt kiszolgáló kutak átalakítását, megszüntetését vagy meghatározott módon történő használatát hivatalból is elrendelheti, ha a jogellenes vagy káros létesítéssel, üzemeltetéssel, illetőleg a megfelelő létesítmény hiányával összefüggő, a vízgazdálkodási, környezetvédelmi és közegészségügyi követelményeket rögzítő jogszabályi rendelkezések érvényesülése azt szükségesség teszi.

A kiadott engedély kérelemre vagy hivatalból módosítható vagy visszavonható, ha megváltoztak azok a körülmények, amelyek az engedély alapjául szolgáltak.

A jegyzői vízjogi engedély iránti kérelem igazgatási szolgáltatási díja 5000 forint. A kérelmet a Rajkai Közös Önkormányzati Hivatalban (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) ügyfélszolgálati időben lehet benyújtani.

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. számú melléklete I./B. pontja tartalmazza a jegyzői engedélyhez kötött kutak létesítéséhez szükséges terv tartalmát.

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat jegyzőjének vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges adatlapot, a kérelemre és mellékleteire vonatkozó előírásokat.

Jelenleg a területi vízügyi hatóság (Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 9024, Győr, Munkácsy Mihály utca 4.) vízjogi engedélye nélkül üzemeltetetett sekély mélységű, talajvízből történő mezőgazdasági (cégek, egyéni vállalkozók, őstermelők, stb. öntöző kútjai) öntöző kutak fennmaradásának (legalizálásának) bírságmentes engedélyeztetésére 2018. december 31-ig van lehetőség (aki talajvízkutat fúrt, hogy abból mezőgazdasági területet öntözzön, köteles a kút meglétét két éven belül engedélyeztetni.) Ha ezt elmulasztja, akkor cégként 1 millió, magánszemélyként pedig 300 ezer forint vízgazdálkodási bírságra számíthat. A bejelentési kötelezettsége nem vonatkozik a házi nem ivóvízigényt kiszolgáló, nem mezőgazdasági célra, a kertekben fúrt kutakra.

Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal

   

Ajánló

Utorok, 24 Január 2017 20:48

There are no translations available.

 

Ajánló

Streda, 11 Január 2017 13:11

There are no translations available.

   

Stránka 7 z 72