Rajka község honlapja

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

Pályázat

Rajka Község Önkormányzata

a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 45. §. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

jegyző

munkakör betöltéséreA közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9224 Rajka, Szabadság tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 81. §. (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal, Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszigeti Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 12

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság

 • cselekvőképesség

 • büntetlen előélet

 • főiskola, államigazgatási, jogi képesítés

 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • főiskola, pénzügyi/közgazdasági végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes szakmai önéletrajz Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Vince polgármester nyújt, a 0630 9495 075 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton a Rajka Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1487/2017. valamint a munkakör megnevezését: jegyző

 • elektronikus úton Molnárné Mayer Andrea részére az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen keresztül

 • személyesen Molnárné Mayer Andrea, Győr-Moson-Sopron Megye, 9224 Rajka, Szabadság tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a polgármester bírálja el, fenntartva a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. Elbírálást megelőzően személyes meghallgatásra kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 23.

 

Elektronikus ügyintézés

Rajka TV

Közbiztonság

Közbiztonsággal kapcsolatos leírások, felhívások

Segélykérő telefonszámok:
Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107

Körzeti rendőrségi megbízott:
Kalinkó József

Tel: 0670/3727308
Fogadóóra:
minden hó páros szerda 15:00-16:00,
KMB Iroda, Szent István út 18.

Közelgő eseményeink

Partnerség

Kép

p1080361_1.jpg

Kapcsolat

Számláló

Tartalom találatai : 9271158

Archívum

Megjelenítés