Rajka község honlapja

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Békefi Iskola

Békefi Ernő Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény


Rajka Község Önkormányzata a szakmai hatékonyság és a költségtakarékos fenntartás szándékával 2011 júliusában átszervezte a 2008-ban alapított Békefi Ernő Általános Művelődési Központot. A napközi otthonos óvoda, a bölcsőde és a közművelődési egység kiválásával intézményünk közös igazgatású közoktatási intézményként, Békefi Ernő Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néven működik tovább. Az önkormányzat egy szakmailag és gazdaságilag is jól működő intézményt kíván működtetni, valamint a gyermekek és pedagógusok számára egy korszerű, modern oktatási környezet kialakítását tervezi.

Intézményünk egy integrált nevelési-oktatási intézmény. Arra hivatott, hogy személyi és tárgyi eszközeinek koordinált és hatékony felhasználásával biztosítsa Rajka község lakói számára az alapfokú oktatáshoz, a művészeti oktatáshoz és a művelődéshez szükséges feltételeket, lehetőségeket.

A pedagógiai programunk célja, hogy mindazokat az alapelveket, célokat, feladatokat, amelyek a fenti elvárásokat megvalósítják, rendszerbe fogja, a tervezett eljárásokat egyértelművé, ellenőrizhetővé tegye.

Az intézmény felépítése, tevékenységformái:

1. Az intézmény neve: Békefi Ernő Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2. Székhelye: 9224 Rajka, Kossuth Lajos utca 27.

3. Típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény

4. Alapítója, fenntartója: Rajka Község Önkormányzata

5. Az alapítás éve: 2008.

6. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv.

Gazdasági-pénzügyi feladatait Rajka Község Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala látja el.

8. OM azonosítója: 201230

9. Jogállása: Önálló jogi személy

10. Alaptevékenységei:

? Nappali rendszerű, tankötelezettség teljesítését szolgáló, általános műveltséget megalapozó iskolai nevelés-oktatás

? Hátrányos helyzetű tanulók integrációs- és képesség-kibontakoztató felkészítése

? Német nemzetiségi nyelvoktatás

? Fejlesztő és felzárkóztató oktatás

? Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása

? Napközi otthoni, tanulószobai ellátás

? Alapfokú művészetoktatás ? zeneművészeti ág

Tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, ütő, zongora, hegedű, kamarazene, zenekar

? Általános iskolai étkeztetés

? Munkahelyi vendéglátás /alkalmazottak étkeztetése/

11. Kiegészítő tevékenységei:

? Az intézmény helyiségeinek, berendezéseinek bérbeadása

? Intézményi rendezvények, rendezvénysorozatok, időszakos programok szervezése

? Kiállítások szervezése

? Egyesületekkel való folyamatos együttműködés, közösség-fejlesztő tevékenység

? Községi rendezvények megszervezésében, lebonyolításában való aktív közreműködés

Az alap- és kiegészítő tevékenységek tételes felsorolását az Alapító okirat tartalmazza.

Iskolánk Rajka község közigazgatási területén az egyetlen általános iskola, így beiskolázási körzete a község területe. Befogadó intézmény. Iskolánk alapvető feladata a tanköteles tanulók általános iskolai képzése, nevelése-oktatása. Tanulói a községből szerveződnek, a bejárók létszáma minimális. Tanulólétszámunk átlagosan 180 fő. Évfolyamonként többségében 1 osztályt indítunk (az adott évfolyam létszámától függően), jelenleg egyetlen évfolyamon sem működik párhuzamos osztály.

Minden pedagógus rendelkezik a munkaköre betöltéséhez szükséges végzettséggel. Szakos ellátottságunk jó, közel száz százalékos.

Oktató-nevelő munkánk zavartalan ellátását megfelelő létszámú adminisztratív és technikai dolgozó segíti.

A délutáni órákban a tanulók napközi otthonban és tanulószobán kapnak megfelelő segítséget a másnapi órákra való felkészüléshez. Az 1-4 évfolyamon két napközis csoport működik. Az 5-8. osztályos tanulók másnapi felkészítése tanulószobán történik.

Lehetőségeink szerint biztosítjuk a közoktatási törvény azon elvárásának megvalósulását, miszerint ?a gyermeknek, tanulónak joga, hogy adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt.?

Követjük a jól bevált hagyományokat, és nyitottak vagyunk a hatékony újításokkal szemben.

Intézményünkben több épületben is folyik oktatás. A főépület megfelel a kor követelményeinek, biztosítottak az oktatás-nevelés feltételei, ám a fűtési rendszer nagyon elavult és gazdaságtalan. A vizesblokkokat az önkormányzat a közelmúltban teljesen felújíttatta.

A főépületen kívül két melléképület is található a területen. Az ún. 3. számú épületben kapott helyet egy többfunkciós közösségi terem, amely két korábbi tanterem összenyitásával 2007-ben került kialakításra. Ebben az épületrészben található még a technika konyha, valamint egy hangszeres oktatásra alkalmas zeneterem is.

Az udvar hátsó részében található egy 50 fő befogadására alkalmas étkező, valamint egy melegítő konyha. Az épülethez tartozik még két tornaszoba is, amelyek méretüknél fogva csak részben alkalmasak a testnevelés órák megtartására. Nagy segítség a tágas sportudvar, ám ez a téli időszakban nem használható.

A tantárgyak tanításához szükséges taneszközök száma és minősége elfogadható. Több televízióval, videomagnóval és DVD-lejátszóval, modern, digitális fénymásoló géppel rendelkezünk.

Az intézményben teljes és korlátlan az internet-elérhetőség. Az ?Informatikai infrastruktúra-fejlesztés? című TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0658 számú pályázat keretein belül a közelmúltban 13 új számítógépet és 6 tantermi csomagot (interaktív tábla, projektor, laptop) szereztünk be. A pályázat segítségével olyan tudáshoz juthatnak az általános iskolánk tanulói, mely biztos alapot nyújt a folyamatos versenyképes fejlődéshez.

Iskolánk fő profilja a nemzetiségi német nyelvoktatás, amelyben a tanulók mintegy 90 százaléka részt vesz. 1-8. osztályig, heti öt órában, csoportbontásban tanítjuk a nemzetiségi német nyelvet négy főállású német tanító, ill. nyelvtanár irányításával.

Intézményünk alapfokú művészetoktatást is végez, kiválóra minősített intézmény. Évente átlagosan 60-70 tanuló részesül zenei képzésben. Választható hangszerek: zongora, furulya, klarinét, ütő hangszerek, hegedű, kamarazene.

Elérhetőségek:

Békefi Ernő Általános Iskola és

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Cím: 9224 Rajka, Kossuth Lajos utca 27.

Tel.: +36 96 222-012

Fax: +36 96 567-010

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Honlap: www.bekefiiskola.tvn.hu

Intézményvezetés:

Intézményvezető: Meggyesi Imre

német szakos nyelvtanár

közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus

Telefonszáma: +36 96 222-012

Vezető-helyettes: Marics Tímea

matematika-fizika szakos tanár

Telefonszáma: +36 96 222-012

 

Elektronikus ügyintézés

Rajka TV

Közbiztonság

Közbiztonsággal kapcsolatos leírások, felhívások

Segélykérő telefonszámok:
Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107

Körzeti rendőrségi megbízott:
Kalinkó József

Tel: 0670/3727308
Fogadóóra:
minden hó páros szerda 15:00-16:00,
KMB Iroda, Szent István út 18.

Közelgő eseményeink

Partnerség

Kép

p1080352_1.jpg

Kapcsolat

Számláló

Tartalom találatai : 22341688

Archívum

Megjelenítés